Varol Beton ve Yapı End. San. Tic. A.Ş. - Özel Beton

Özel Beton Çeşitlerimiz

VRL Selves

 • Kendiliğinden yerleşir ve sıkışır.
 • İnce kesitli, sık donatılı ve değişik mimari kalıplarda kulla nılır.
 • Yüzey bitirme işlemi daha iyi sonuç verir.
 • Kolay işlenebilirlikten dolayı işçilik maliyetlerini azaltır.
 • Vibratör kullanılmadığından gürültü kirliliği oluşturmaz.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Ayrışma olmadan geçirimsiz, düzgün ve boşluksuz yüzey oluştur ur.
 • Dış etkenlere karşı dayanıklı olmasından dolayı beton ömrü daha uzundur.

VRL Sıva

 • Her türlü binaların iç ve dış yüzeylerinde ince ve kaba sıva olarak kullanılabilir.
 • Birim ağırlığının düşüklüğü, hava miktarının fazla olması ned eniyle ses ve ısı izolasyonunu sağlar.
 • Her türlü yüzeye yapışma sağlar.
 • El ile veya pompa ile kolayca uygulanabilir.
 • Homojen yapısından dolayı kolay perdahlanır.
 • Hemen kullanılması gerekmez, kullanım süresi 48 saate kadar u zatılabilir.
 • Yüzeyde çatlak oluşturmaz.

VRL Fiber

 • Beton yollar ve saha betonlarında aşınma ve darbelere karşı dayanımı artırır.
 • Plastik büzülme ve termal çatlakları azaltır.
 • Tozuma ve pullanmayı önler.
 • Terleme miktarını azaltır.
 • Su geçirimsizliğini artırır.
 • Ayrışmayı önler.

VRL Renkli

 • Farklı renk seçenekleri, dekoratif ve esnek görüntüsü ile parklar, yürüyüş yolları, bahçe, teras, havuz, parke ve bordür taşları üretimi için kullanılır.

VRL Filtre

 • Yüzeyde suyun bulunmasının istenmediği bölgelerde boşluklu, filtre ya da poroz beton diye nitelendirilen beton türü kullanılmakta dır.
 • Oto yıkama, tenis sahaları, halı sahalar, yol kenarları, garajlar, yıkamanın çok sıklıkla yapıldığı bölgelerde, suyun yüzeyden alt tabakaya drenajının sağlanması amacıyla tercih edilmektedir.
 • Filtre özelliği sebebiyle, istinat duvarları (özellikle prefa brik panel uygulamalar) arkasında tercih edilmektedir..

VRL Beyaz

 • Estetiğin ve beyaz rengin ön planda olduğu yapılarda tercih e dilmektedir.
 • Normal betondan, sadece beton görünümünün beyaz olması dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.
 • Her beton sınıfı için beyaz çimentolu betonla üretim yapılabi lmektedir.

VRL Hafif

 • Yapılarda taşıyıcı elemanlara ilave yüklerin istenmediği durumlarda kullanılır.
 • Ses ve ısı izolasyonu sağlar.
 • Normal betondan farkı, hafif betonların ağırlıklarının 600 - 2000 kg/m³’e kadar düşürülebilmesidir.
 • Standart beton dayanım değerlerinde üretilebilmektedir.

VRL Ağır

 • Hastanelerin ve laboratuvarların radyasyondan etkilenebilecek kısımlarında nükleer santrallerde, askeri ve savunma amaçlı yapıların inşaasında ağır beton tercih edilebilmektedir.

VRL Çelik

 • İnşaat süresini hasır donatıya oranla kısaltır.
 • Beton çatlaklarının oluşumunu engeller.
 • Darbelere karşı direnci artırır.
 • Derz açıklıklarını artırır.
 • Aşınmaya karşı direnci artırır.
 • Betona esneklik kazandırır.
 • Benzin istasyonlarında, derssiz zeminlerde, otoparklarda, bet on yollarda, fabrika zaminlerinde, şap betonlarında, ve genel olarak tüm zemin ve saha kaplama betonlarında, aşınmaya maruz kalabilecek yüzeylerde ve tüm beton yapı elemanlarında kullanılır.